subota, 2. studenoga 2013.

Etički kodeks Paganskoga kruga Hrvatske

1.
Rad u PKH-u je dobrovoljan. Preuzimanje bilo kakve odgovornosti i zaduženja ovisi o slobodnoj volji pojedinca. Svoje misli, ideje i savjete neću nametati drugima. Dopuštat ću da svaki član/ica samostalno odluči kako će i koliko pridonositi svojim radom.

2.
PKH posluje u skladu sa zakonima i ne štiti svoje članove/ice pred zakonom i njegovim provoditeljima. U slučaju da imam saznanje o kršenju zakona, dužan/a sam to prijaviti nadležnim institucijama bez prethodne najave PKH-u.

3.
Svojim radom nastojat ću pružati podršku i pomoć ljudima koji mi se obraćaju, bez obzira na to jesu li ili nisu članovi/ice PKH-a.

4.
Prema ostalim članovima/icama PKH-a odnosit ću se s poštovanjem, izbjegavat ću konfliktne situacije, čuvati imovinu te uvažavati odluke svih tijela PKH-a.

5.
Prema članovima/icama drugih paganskih organizacija odnosit ću se s poštovanjem i raditi na međusobnom povjerenju i suradnji na zajedničkim projektima i realizaciji ideja radi dobrobiti svih osoba koje se osjećaju paganima/pagankama, bez obzira na njihovo članstvo u pojedinoj organizaciji.

6.
Poštivat ću temeljno pagansko etičko načelo "Dok nikome ne naudiš, čini što te volja" u javnom i privatnom životu.

7.
PKH strogo zabranjuje svaki oblik diskriminacije. Obvezujem se da ću se prema svakoj osobi odnositi s poštovanjem, neovisno o njegovoj/njenoj rasi, spolu, jeziku, vjeri, seksualnoj orijentaciji, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, invaliditetu ili drugim osobinama.

8.
Za eventualno kršenje Etičkoga kodeksa prihvaćam posredovanje Starješinskog vijeća i Suda časti, kao i njihove zaključke koji mogu rezultirati mojim isključenjem iz članstva. Isključenje iz članstva može nastupiti u slučaju dokazanog kršenja bilo koje odredbe navedene u ovom aktu.


U Zagrebu, 20. ožujka 2013.


starješina Green, supredsjedateljica Starješinskog vijeća PKH-a
starješina Iolar, supredsjedatelj Starješinskog vijeća PKH-a

Nema komentara:

Objavi komentar