subota, 2. studenoga 2013.

Povelja o društvenim odnosima Paganskoga kruga Hrvatske

1.
Kao pagani i paganke vjerujemo da osim pojavne materijalne egzistencije postoji i viša inteligencija prirode ili svemira s kojom se želimo uskladiti. Ne smatramo da znamo "Istinu" niti inzistiramo na svojim uvjerenjima. Nemamo ih potrebu nikome dokazivati niti bilo koga navoditi da vjeruje u bilo što.

2.
Prihvaćamo tuđe mišljenje i stavove. Poštujemo svačije vjerske i nevjerske osjećaje. Promičemo toleranciju i međusobno poštivanje svih ljudi.

3.
Smatramo da se čovječanstvo može smatrati samo dijelom prirode, što znači da ljudi nisu odvojeni od nje niti su joj superiorni. Ljubav prema prirodi jest srž paganizma. Stoga promičemo zaštitu prirode i okoliša te zaštitu i prava životinja. Nastojimo živjeti u skladu s prirodom, u ekološkoj ravnoteži koja životu daje puninu i svjesnost unutar koncepta evolucije duha i materije. Snažno promičemo ekološku svijest.

4.
Kao pagani i paganke, sve prirodne pojave slavimo i u personalnim likovima Rogatog Boga i Božice Majke – dva najranija božanstva ljudske vrste čije kultove pronalazimo još u kamenom dobu. Na temelju tog dualističkog modela snažno zagovaramo ravnopravnost žena i muškaraca i to ne samo na deklarativnoj razini. Svaki naš javni obred vode svećenik i svećenica. U Starješinskom vijeću PKH-a od dvanaest starješina, šest ih mora biti muškog, a šest ženskog spola. Rad Starješinskog vijeća koordiniraju supredsjedatelj i supredsjedateljica.

5.
U našoj organizaciji nitko ne može biti ni privilegiran niti diskriminiran na temelju rase, spola, jezika, vjere, seksualne orijentacije, rodnog izražavanja, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja, naobrazbe, društvenog položaja, invaliditeta ili drugih osobina.

6.
Oštro se protivimo religijskom fundamentalizmu i fanatizmu bilo kojeg predznaka, pa tako i paganskog. Protivimo se onim institucijama koje su sebe proglasile "jedinim pravim putem", te nastoje drugima zanijekati slobodu i ugušiti druge oblike religijske prakse i vjerovanja.

7.
Snažno podupiremo sekularizam, tj. strogo odvajanje države od bilo koje religijske ili duhovne organizacije, pa tako i naše. Protivimo se religijskoj indoktrinaciji u formi bilo kakvog vjeronauka u javnim školama, pa tako i našeg.

8.
Smatramo da svaku duhovnu ili religijsku organizaciju, pa tako i našu, trebaju financirati njeni članovi i članice, a ne država, tj. svi građani i građanke.

9.
Svoju duhovnost ponajprije smatramo dijelom vlastite intime i ne smatramo da je ona u bilo kakvoj koliziji sa znanošću. Štoviše, smatramo da naša objektivna (racionalna) i subjektivna (iracionalna) priroda koegzistiraju sasvim skladno.

10.
Snažno podupiremo neovisan i neometan razvoj znanosti, bez pritisaka bilo kakve ideologije, politike ili korporativnog utjecaja. Prihvaćamo sve znanstvene činjenice – bez ikakvih iznimki! Smatramo da su i prirodne i društvene znanosti proistekle iz prirodne ljudske težnje za (samo)spoznajom i razotkrivanjem otajstava prirode i svemira, čemu je uvelike pridonio upravo europski antički paganizam.

11.
Jedno od načela paganske duhovnosti kaže da sve evoluira, kako biljne i životinjske vrste, tako i ljudska civilizacija, tj. svijest čovječanstva. Paganizam je duhovnost koja se stalno nadograđuje. Nije statična i prilagođava se civilizacijskim dosezima, iako se temelji na bezvremenskim i vječnim načelima prirode i svemira.

12.
Nipošto se ne osjećamo ugroženima zbog rasprava o povijesti paganizma, magije i vještičarstva. Uvažavamo isključivo arheološke i povijesne činjenice, a ne bilo čije vrijednosne sudove. Oštro se protivimo krivotvorenju povijesti s bilo čije strane. Ne opterećujemo se prošlošću. Zaokupljeni smo sadašnjim trenutkom.

13.
Naš rad je javan i transparentan. Istodobno štitimo i jamčimo pravo na zaštitu privatnosti svakog našeg člana i članice.


U Zagrebu, 20. travnja 2013.

starješina Green, supredsjedateljica Starješinskog vijeća PKH-a
starješina Iolar, supredsjedatelj Starješinskog vijeća PKH-a


Nema komentara:

Objavi komentar